Wydział Filologiczno-Pedagogiczny

Radomskie Studia Filologiczne ISSN 2299-1131 z punktacją ministerialną 20 pkt – grudzień 2021

Z radością informujemy, że „Radomskie Studia Filologiczne” ISSN 2299-1131 – czasopismo naukowe Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego UTH Rad. w wyniku przeprowadzonej ewaluacji czasopism naukowych otrzymało punktację ministerialną 20 pkt. Przypisane dyscypliny naukowe: językoznawstwo;literaturoznawstwo; nauki o kulturze i religii; Pozycja na liście ministerialnej: 32419, unikatowy numer identyfikacyjny czasopisma 201235.

 

Skład Komitetu Redakcyjnego RSF:

Redaktor Naczelny: Prof. dr hab. Dariusz Trześniowski

Zastępca Redaktora Naczelnego: dr Agata Buda

Członek Redakcji: dr hab. Anna Spólna, prof. UTH Rad.

Członek Redakcji: dr Jacek Kowalski

Sekretarz Redakcji: dr Rafał Gołąbek

Kontakt e-mail dla Autorów tekstów: studiafilologiczne@uthrad.pl

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych