Wydział Filologiczno-Pedagogiczny

Zebranie Koła Naukowego Germanistów – 3.12.2021, budynek Olimp, Malczewskiego 20a, sala 709, laboratorium językowe, godz. 16.00

Zebranie Koła Naukowego Germanistów i Lingwistów (grupa niemieckojęzyczna), budynek Olimp, Malczewskiego 20a, sala 709, laboratorium językowe, godz. 16.00 – 3.12.2021r, spotkanie poprowadzi opiekun KNG Pan dr Jacek Kowalski.