Wydział Filologiczno-Pedagogiczny

Erasmus+

PEŁNOMOCNIK

Osoby zainteresowane wymianą zagraniczną prosimy o kontakt z Wydziałowym Koordynatorem programu Erasmus+

Koordynator: dr Agata Buda – Prodziekan WFP, Kierownik Katedry Neofilologii 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny

OLIMP, Malczewskiego 20a, pokój nr 2

26-600 Radom

e-mail: abuda@uthrad.pl
Pełne informacje o warunkach wyjazdu i uczelniach partnerskich znajdują się na

głównej stronie Uczelni: 

Erasmus +

 

 

COORDINATOR

 

The Erasmus+ coordinator is dr. Agata Buda
Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom

Faculty of Philology and Pedagogy 

OLIMP, Malczewskiego 20a, room number 2

26-600 Radom

e-mail: abuda@uthrad.pl
Full information about Erasmus+ exchange is available at: https://dwz.uniwersytetradom.pl/erasmus/