Wydział Filologiczno-Pedagogiczny

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na lata 2020-2024:

Na mocy Aneksu nr 3 z dnia 4 listopada 2021r. Dziekana WF-P ustala się skład  Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia:

 1. dr Anna Klas-Markiewicz – Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia
 2. dr hab. Dorota Zbroszczyk prof. UTH Rad. – kierunek Pedagogika
 3. dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot – kierunek Pedagogika Przedszkolna  i Wczesnoszkolna
 4. dr Dagmara Kowalik – kierunek  Praca socjalna
 5. dr Adrian Szary – kierunek Dziennikarstwo
 6. dr Jacek Kowalski – kierunek Filologia germańska
 7. mgr Krzysztof Figura – kierunek Filologia angielska
 8. mgr Artur Błasiński – kierunek Wychowanie fizyczne

Aleksandra Gąciarek i Jakub Jaworski – przedstawiciele studentów  Katedry Neofilologii

Magdalena Marcinkowska – przedstawicielka studentów  Katedry Pedagogiki i Psychologii

Na podstawie  Zarządzenia Dziekana Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego nr 11/2020 z dnia 10 września 2020 r. z późniejszymi zmianami (Aneks z dnia 29 stycznia 2021r.) ustala się skład

Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia:

dr Anna Klas-Markiewicz – Wydziałowy Pełnomocnik  ds. Jakości Kształcenia

dr hab. Dorota Zbroszczyk – dla kierunku Pedagogika

dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot – dla kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

dr Dagmara Kowalik – dla kierunku Praca socjalna

mgr Krzysztof Figura – dla kierunku Filologia angielska

dr Jacek Kowalski – dla kierunku Filologia germańska

dr Adrian Szary – dla kierunku Dziennikarstwo

mgr Adrian Barański – dla kierunku Wychowanie fizyczne

Interesariusze zewnętrzni: 

Przedstawiciele studentów:

Aleksandra Gąciarek – przedstawicielka studentów z kierunków prowadzonych przez Katedrę Neofilologii

Jakub Jaworski – przedstawiciel studentów z kierunków prowadzonych przez Katedrę Neofilologii

Magdalena Marcinkowska – przedstawicielka studentów z kierunków prowadzonych przez Katedrę Pedagogiki i Psychologii

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na lata 2019-2020:

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia mgr Krzysztof Figura – przewodniczący
dr Agata Buda dla kierunku FILOLOGIA w zakresie filologia angielska
dr Matylda Nowak dla kierunku FILOLOGIA w zakresie filologia germańska
dr Kinga Łagowska dla kierunku PEDAGOGIKA
dr hab. Anna Spólna dla kierunku DZIENNIKARSTWO
dr Justyna Bojanowicz dla kierunku PRACA SOCJALNA

Interesariusze zewnętrzni:

mgr Barbara Żelazowska

Przedstawiciele studentów:

Aleksandra Gąciarek – przedstawicielka studentów z kierunków prowadzonych przez Katedrę Neofilologii

Jakub Jaworski – przedstawiciel studentów z kierunków prowadzonych przez Katedrę Neofilologii

Magdalena Marcinkowska – przedstawicielka studentów z kierunków prowadzonych przez Katedrę Pedagogiki i Psychologii

WF-P procedury_12_2021[plik zip do pobrania]

Rada Programowa: 

Skałd Rady Programowej na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

 

 1. dr hab. Elżbieta Sałata, prof. nadzw. – przewodnicząca
 2. dr Justyna Bojanowicz
 3. dr Agata Buda
 4. dr Kinga Łagowska
 5. dr Władysław Myjak
 6. dr Mikołaj Olszewski
 7. dr Andrzej Pytlak

Regulamin-pracy-Rady-Programowej-WFP.docx

Kierunkowe Komisje ds. Oceny Efektów Uczenia się na kadencję od 1.01.2021 do 31.12.2024 w składzie:

Filologia

 1. dr Agata Buda
 2. dr Matylda Nowak
 3. dr Rafał Gołąbek
 4. Jakub Jaworski – student

Filologia polska / Dziennikarstwo

 1. dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. UTH Rad.
 2. dr Andrzej Pytlak
 3. dr hab. Anna Spólna, prof. UTH Rad.
 4. Amelia Pudzianowska – studentka

Wychowanie fizyczne

 1. dr Robert Makuch
 2. dr Stanisław Nowak
 3. Aleksandra Omen – studentka

Pedagogika

 1. dr hab. Grzegorz Kiedrowicz, prof. nadzw.
 2. dr Katarzyna Nowak
 3. dr Marta Bałażak
 4. Zuzanna Ługowska – studentka

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (od 1.10.2021)

 1. dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot
 2. dr Elżbieta Kwiatkowska
 3. mgr Nela Bukowska
 4. Bernat Natalia – studentka

Praca socjalna

 1. dr hab. Anna Zamkowska, prof. UTH Rad.
 2. dr Dagmara Kowalik
 3. dr Mikołaj Olszewski
 4. Oskar Zbiciak – student

WYNIKI BADAŃ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WFP:

Wyniki badań JK WFP 2015-2016.xls

Wyniki badań JK WFP 2016-17.pdf

Wyniki badań JK WFP 2017-2018.pdf

Wyniki badań JK WFP 2018-19.pdf

Wynik badań JK WFP 2019-2020 (Katedra Neofilologii).pdf

Wyniki badań JK WFP 2019-2020 (Katedra Filologii Polskiej).pdf

Wyniki badań JK WFP 2019-2020 (Katedra Kultury Fizycznej).pdf

Wyniki badań JK WFP 2019-2020 (Katedra Pedagogiki i Psychologii).pdf

Wyniki badań jakości kształcenia WFP z poprzednich lat dostępne pod adresem:

https://uniwersytetradom.pl/jakosc-ksztalcenia/