Wydział Filologiczno-Pedagogiczny

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

(specjalność nauczycielska)

Celem kształcenia w powyższej specjalności jest wyposażenie studentów w kompetencje osobowościowo – merytoryczne oraz umiejętności metodyczne pozwalające na efektywne wykonywanie zawodu nauczyciela – wychowawcy w przedszkolu oraz w  szkole podstawowej, w klasach I – III. 

Podstawowe miejsca pracy:

  •     nauczyciel – wychowawca w placówkach przedszkolnych;
  •     nauczyciel szkoły podstawowej w klasach  I – III.

 

Opiekun specjalności: dr Katarzyna Ziębakowska-Cecot, mgr Nela Bukowska; Malczewskiego 20a, pok. 404, tel. 361 78 72, e-mail: ziebakowska@uthrad.pl