Wydział Filologiczno-Pedagogiczny

Praca Zdalna - Zarządzenia Dziekana WFP i JM Rektora

NARZĘDZIA PRACY ZDALNEJ

  1. Poczta Elektroniczna z usługą OneDrive

Aplikacja OneDrive dostępna jest po zalogowaniu do poczty. Umożliwia ona zamieszczanie pików w chmurze i udostępnianie ich wybranym osobom lub grupom osób. Aplikacja OneDrive umożliwia zamieszczanie plików w różnych formatach, bez limitu rozmiaru. Pliki zamieszczone w OneDrive można wykorzystywać w aplikacji Teams.

  1. System Wirtualna Uczelnia

System Wirtualna Uczelnia dostępny jest pod adresem: www.dziekanat.uniwersytetradom.pl

Wirtualna Uczelnia umożliwia wysyłanie wiadomości do grup studentów (wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoryjnych i innych) bez konieczności posiadania adresów e-mail studentów.

  1. Microsoft Teams dla studentów i pracowników UTH Radom

Przy pomocy usługi Teams prowadzący zajęcia mogą m.in. tworzyć grupy ćwiczeniowe, laboratoryjne, wykładowe i inne, przekazywać materiały studentom, prowadzić e-spotkania, a także wysyłać komunikaty do studentów i pracowników Uniwersytetu.

Instrukcje dla studentów – SPRAWDŹ

Instrukcje dla nauczycieli – SPRAWDŹ

  1. Microsoft Forms

Instrukcje oraz filmy obrazujące zasady tworzenia egzaminów testowych:
1) https://support.office.com/pl-pl/article/tworzenie-testu-w-aplikacji-microsoft-forms-a082a018-24a1-48c1-b176-4b3616cdc83d
2) https://www.youtube.com/watch?v=y3_MiyNJn0E
3) https://www.youtube.com/watch?v=2NqJZ8DxKD8

Uwagi i pytania dotyczące dostępnych narzędzi pracy zdalnej prosimy kierować na adres pracazdalna@uthrad.pl

ZARZĄDZENIA DZIEKANA WFP W SPRAWIE NAUCZANIA ZDALNEGO: 

Rok akademicki 2019/2020:

1_2020_Zarządzenie Dziekana WFP w sprawie pracy zdalnej na WFP-skonwertowany

2_2020_Dziekana WFP_Procedura przeprowadzenia zaliczen

5_2020_Dziekana WFP_Procedura przeprowadzenia zdalnego egzaminudyplomowego

Rok akademicki 2020/2021

13_2020_ w sprawie organizacji ksztalcenia WF-P_28.10.2020

ZARZADZENIE nr 14 2020 WF-P

ZARZADZENIE nr 15 2020 WF-P

ZARZĄDZENIA JM REKTORA W SPRAWIE NAUCZANIA ZDALNEGO:

Rok akademicki 2019/2020 

R-21-2020

R-22-2020

R-23-2020

Aneks-01-R-23-20201

R-28-2020

Rok akademicki 2020/2021

R-45-2020

R-63-2020