Wydział Filologiczno-Pedagogiczny

Radomskie Studia Filologiczne

Radomskie Studia Filologiczne to czasopismo naukowe będące wizytówką badań filologów z Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. W czasopiśmie publikują badacze literatury: polskiej, angielskiej (anglojęzycznej), niemieckiej (niemieckojęzycznej), językoznawcy oraz kulturoznawcy. Autorzy są przedstawicielami ośrodków naukowych ze Słowacji, Ukrainy, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Punktacja ministerialna: 20 pkt [1.12.2021]. Przypisane dyscypliny naukowe: językoznawstwo; literaturoznawstwo; nauki o kulturze i religii. Pozycja na liście ministerialnej: 32419, unikatowy numer identyfikacyjny czasopisma 201235. [https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych].

Skład Komitetu Redakcyjnego RSF:

Redaktor Naczelny: Prof. dr hab. Dariusz Trześniowski

Zastępca Redaktora Naczelnego: dr Agata Buda

Członek Redakcji: dr hab. Anna Spólna, prof. UTH Rad. 

Członek Redakcji: dr Jacek Kowalski

Sekretarz Redakcji: dr Rafał Gołąbek

Kontakt e-mail dla Autorów tekstów: studiafilologiczne@uthrad.pl

Telefon: +48 48 361 73 67

RSF-Informacje-dla-autorow.doc

Procedura-recenzowania-artykulow-drukowanych.doc

Lista-recenzentow-RSF.doc

Radomskie Studia Filologiczne is a scientific periodical which presents the findings of the reaserch carried out by the philologist of the Faculty of Philology and Pedagogy at Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities. The periodical offers publications by the researchers of the Polish, English (English–language) as well as German (German-language) literature, linguists and cultural studies researchers. The authors represent various research centres from Slovakia, Ukraine, the University of Rzeszów, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin as well as Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom.

Editing Board:

Editor-in-chief: dr hab. Dariusz Trześniowski, Associate Professor

Deputy editor-in-chief: dr Agata Buda

Member of the editorial board: dr hab. Anna Spólna, prof. UTH Rad.

Member of the editorial board: dr Jacek Kowalski 

Editorial assistant: dr Rafał Gołąbek

Contact e-mail address for the contribitors: studiafilologiczne@uthrad.pl

Telephone: +48 48 361 73 67

Information-for-the-contributors-to-RSF.doc

Reviewing-procedure-for-the-articles-published-in-RSF.doc

List of reviewers.doc

Ostatnie wydanie RSF:

RSF – 1 – 9 – 2020