Wydział Filologiczno-Pedagogiczny

Nasi interesariusze

Lista interesariuszy zewnętrznych WFP oraz zarządzenia Dziekana WFP w sprawie powołania interesariuszy:

 • mgr Patrycja Stępień – Centrum Języka Angielskiego Global Village,
 • mgr Bogumiła Sadza – Zespół Placówek Oświatowych im. Henryka Sienkiewicza nr 3 w Skarżysku-Kamiennej,
 • dr Radosław Lis – 12 Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi w Radomiu,
 • mgr Paulina Wawrzyszak – Lubelska Szkoła Realna, 
 • mgr Rafał Tatarek – Radomska Grupa Mediowa,
 • mgr Michał Jagiełło – PSP nr 3 w Radomiu,
 • mgr Krzysztof Sońta – Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu,
 • mgr Ewa Figura – Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu,
 • mgr Marzena Radulska-Olifirowicz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Radomiu,
 • mgr Bogusław Tundzios MSCDN w Radomiu
 • mgr Marcin Gierczak – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu
 • mgr Renata Pogodzińska – dyrektor Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu
 • mgr Katarzyna Ziętek – wiceprezes Stowarzyszenia Karuzela 

Decyzja Dziekana WFP (zarządzenie 2) – powołanie rady Interesariuszy Zewnętrznych

Decyzja Dziekana WFP (zarządzanie 3) – powołanie regulaminu rady Interesariuszy Zewnętrznych

Aneks nr 1 do zarządzenia Dziekana WFP 2_2020 – Rada Interesariuszy