Wydział Filologiczno-Pedagogiczny

Praktyki

Opiekunowie praktyk studenckich w roku akademickim 2021/2022 na kierunkach: Pedagogika, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Praca socjalna, Filologia angielska, Filologia germańska, Dziennikarstwo, Wychowanie Fizyczne

Opiekunowie-praktyk-WFP-2021_22_strona-www.doc

Dokumentowanie praktyk studenckich:

PRAKTYKI_studenci.zip

Załącznik nr 2 – Porozumienie w sprawie odbywania praktyk studenckich 

Załącznik nr 3 – Skierowanie na praktykę 

Załącznik nr 4 – Zaświadczenie z odbycia praktyki studenckiej 

Załącznik nr 5 – Wniosek studenta o zaliczenie praktyki 

Załącznik nr 6 – Formularz zaliczenia praktyki na podstawie (pracy (działalności) zawodowej, udziału studenta w obozie naukowym, udziału w innej praktyce) 

Załącznik nr 9 – Sprawozdanie studenta z praktyki zawodowej 

Załącznik nr 10a. – Program praktyk Dziennikarstwo, studia I stopnia, od 2018/19 

Załącznik nr 10b. – Program praktyk Dziennikarstwo, studia I stopnia, od 2019/20 

Załącznik nr 10c. – Sprawozdanie z praktyki zawodowej Dziennikarstwo, studia I stopnia 

Załącznik nr 11a. – Program praktyk Filologia, studia I stopnia, specjalność: Filologia angielska i germańska, specjalizacja: menadżerski, translatorski, amerykanistyka z translatoryką, od roku 2018–19 

Załącznik nr 11b. – Program praktyk Filologia, studia I stopnia, Fil. angielska i germańska, specjalizacja nauczycielska, dla studentów rozpoczynających naukę od roku 2018–2019 

Załącznik nr 11c. – Program praktyk Filologia, studia I stopnia, od roku 2019–20 

Załącznik nr 11d. – Program praktyk Filologia, studia I stopnia, MTAT, od roku 2019–20 

Załącznik nr 11e. – Program praktyk Filologia, studia II stopnia, specjalność: Filologia angielska, Translatoryka i Amerykanistyka z Translatoryką.  

Załącznik nr 11f. – Program praktyk Filologia, studia II stopnia, specjalność: Filologia angielska 

Załącznik nr 11g. – Sprawozdanie z praktyki zawodowej – Filologia, studia I stopnia, specjalizacja menadżerska 

Załącznik nr 11h. – Sprawozdanie z praktyki zawodowej – Filologia, studia I stopnia, specjalizacja translatorska 

Załącznik nr 11i. – Sprawozdanie z praktyki zawodowej – Filologia, studia I stopnia, specjalizacja amerykanistyka z translatoryką 

Załącznik nr 11j. – Sprawozdanie z praktyki zawodowej – Filologia, studia II stopnia, specjalizacja translatorska 

Załącznik nr 12a. – Program praktyk Pedagogika, studia I stopnia, specjalność: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja. 

Załącznik nr 12b. – Program praktyk Pedagogika, studia I stopnia, specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. 

Załącznik nr 12c. – Program praktyk Pedagogika, studia I stopnia, specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. 

Załącznik nr 12d. – Program praktyk Pedagogika, studia II stopnia, specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. 

Załącznik nr 12e. – Program praktyk Pedagogika, studia II stopnia, specjalność: Diagnoza i terapia pedagogiczna, od roku 2019–20 

Załącznik nr 12f. – Program praktyk Pedagogika, studia II stopnia, specjalność: Profilaktyka społeczna i socjoterapia 

Załącznik nr 12g. – Program praktyk Pedagogika, studia II stopnia, specjalność: Diagnoza i terapia pedagogiczna, od roku 2021–22 

Załącznik nr 13a – Program praktyk Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jednolite studia magisterskie  

Załącznik nr 14a. – Program praktyk Praca socjalna, studia I stopnia, od roku 2018–19 

Załącznik nr 14b. – Program praktyk Praca socjalna, studia I stopnia, od roku 2019–20 

Załącznik nr 14c. – Zaświadczenie z odbycia praktyki studenckiej zawodowej, Praca Socjalna studia I stopnia, od roku 2018–19 

Załącznik nr 14d. – Zaświadczenie z odbycia praktyki studenckiej zawodowej, Praca Socjalna studia I stopnia, od roku 2019–20 

Załącznik nr 14e. – Sprawozdanie z praktyki zawodowej, Praca Socjalna studia I stopnia 

Załącznik nr 15a. – Program praktyk, Wychowanie Fizyczne, studia I stopnia, od r. 2018/19 

Załącznik nr 15b. – Program praktyk, Wychowanie Fizyczne, studia I stopnia, od r. 2019/20 

Załącznik nr 15c. – Program praktyk, Wychowanie Fizyczne, studia I stopnia, od r. 2020/21 

Załącznik nr 15d. – Program praktyk, Wychowanie Fizyczne, studia I stopnia, od r. 2021/22 

Porozumienia wieloletnie WFP:

Praktyki-zawodowe-studia-1-stopnia – lista przedsiębiorstw, z którymi WFP podpisał umowę jednorazową w sprawie praktyk zawodowych – studia 1 stopnia.doc

Praktyki-zawodowe-studia-2-stopnia – lista przedsiębiorstw, z którymi WFP podpisał umowę jednorazową w sprawie praktyk zawodowych – studia 2 stopnia.doc

Wskazówki dot. praktyk studentów Katedry Pedagogiki i Psychologii (link do https://kpp.uniwersytetradom.pl/dydaktyka/praktyki/)