Wydział Filologiczno-Pedagogiczny

Praca socjalna

PRACA SOCJALNA, STUDIA I STOPNIA, LICENCJAT

Dwa zakresy: 

 • ORGANIZATOR USŁUG SOCJALNYCH
 • ANIMATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

ORGANIZATOR USŁUG SOCJALNYCH

Specjalność ta jest kierowana do osób zainteresowanych podejmowaniem i organizowaniem działań z zakresu usług socjalnych o charakterze profilaktycznym, aktywizacyjnym i interwencyjnym dla osób i rodzin. Kwalifikacje absolwenta umożliwią rozwój potencjału, wzbogacanie życia i zapobieganie dysfunkcjom osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz udzielanie im wsparcia w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych, a także zapewnią osobom starszym, niepełnosprawnym oraz chorym zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Absolwent specjalności „Organizator usług socjalnych” będzie mógł podjąć pracę w:

 •     Ośrodkach Pomocy Społecznej (w przyszłej ustawie Centra Pomocy i Usług Socjalnych);
 •     regionalne ośrodki polityki i pomocy społecznej;
 •     organizacjach pozarządowych;
 •     niepublicznych agencjach socjalnych z nastawieniem na tworzenie lokalnych agencji usług socjalnych, doradztwa w budowaniu lokalnej sieci agencji socjalnych na obszarze powiatu.

Opiekun specjalności: dr Mikołaj Olszewski; Malczewskiego 22, pok. 134, tel. 361 78 87

ANIMATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Program studiów umożliwia studentom zdobycie wiedzy w zakresie animacji społecznej skutkującej zwiększeniem aktywnego uczestnictwa w lokalnych i regionalnych inicjatywach o charakterze społecznym, edukacyjnym oraz kulturalnym, budowy i funkcjonowania partnerstw lokalnych pomiędzy instytucjami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, zaliczanymi do sektora ekonomii społecznej oraz roli organizacji pozarządowych w aktywizacji społeczności lokalnych.

Absolwenci tej specjalności będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytucjach realizujących zadania związane z szeroko pojętą aktywizacją społeczno-edukacyjną:

 •     regionalne ośrodki pomocy społecznej;
 •     centra usług socjalnych;
 •     ośrodki pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi (ośrodek interwencji kryzysowej);
 •     jednostki organizacyjne do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu;
 •     ośrodki wsparcia i pomocy specjalistycznej;
 •     organizacje pozarządowe zajmujące się diagnozowaniem i aktywizowaniem środowisk lokalnych;
 •     lokalne centra kultury oraz świetlice środowiskowe.

Opiekun specjalności: dr Dagmara Kowalik; Malczewskiego 20a, pok. 101, tel. 361 78 64