Wydział Filologiczno-Pedagogiczny

Dziennikarstwo

Studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo trwają 6 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

 

Są to pierwsze w regionie studia dziennikarskie o profilu praktycznym, umożliwiające zdobycie konkretnych umiejętności potrzebnych w pracy w mediach i działalności okołomedialnej. Zajęcia odbywają się w warunkach właściwych dla przyszłej działalności zawodowej studentów, tj. w redakcjach prasowych, studiach telewizyjnych i radiowych, portalach internetowych. Zajęcia prowadzą osoby posiadające doświadczenie zawodowe w mediach (dziennikarze, sekretarze redakcji, wydawcy).


Absolwent studiów na kierunku dziennikarstwo:

– jest przygotowany do pracy w charakterze dziennikarza lub specjalisty w dziedzinie komunikacji medialnej;

– posługuje się najnowocześniejszymi technologiami w zakresie dziennikarstwa i mediów;

– posiada wiedzę o współczesnym społeczeństwie i praktyczne umiejętności w zakresie psychologii i komunikacji społecznej;

– jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

 

Kompetencje absolwenta są poszerzone o wiedzę i umiejętności uzyskane w ramach modułów wybieralnych:

Dziennikarstwo z językiem i kulturą angielską i hiszpańską:

– znajomość dwóch w/w języków obcych, w tym jednego na poziomie B2;

– wiedza o cywilizacji i kulturze angielskiego i hiszpańskiego obszaru językowego.

Dziennikarstwo z językiem i kulturą niemiecką i rosyjską:

– znajomość dwóch w/w języków obcych, w tym jednego na poziomie B2;

– wiedza o cywilizacji i kulturze niemieckiego i rosyjskiego obszaru językowego.

 

Absolwent studiów na kierunku dziennikarstwo może znaleźć pracę w:

– nowoczesnych mediach (Internet, prasa, radio, telewizja) lub sferze okołomedialnej (komunikacja biznesowa i polityczna, marketing, reklama, PR);

– instytucjach i przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych wymagających znajomości kultury i języka angielskiego i hiszpańskiego lub niemieckiego i rosyjskiego.